Personlig träning bygger på ett individuellt upplägg där vi tar hänsyn till dina specifika förutsättningar och målsättningar.

Alla har vi olika levnadsförhållanden och fysiska förutsättningar som påverkar hur mycket vi kan träna och med detta i fokus arbetar vi tillsammans fram en plan för hur vi ska nå just dina mål.

Varje pass vi kör tillsammans är normalt 60 min och kan bestå av allt från rena konditionspass till styrkepass eller stretchpass allt beroende på vad du vill fokusera på och vad vi behöver för att nå dit du vill.

Upplägget är alltid individuellt och kan vara allt från att vi ses 2 gånger i veckan till att vi ses med några veckors mellanrum för att stämma av eller få en extra kick i din träning.

Erbjudande camp Träning